حسینعلی زرنگ

نام مجموعه بهریز سرام

خودت باش داستان زندگی آدمهایی است که از دیگران شدن به خود بودن رسیدند.

ذهن متمرکز – نگاه و رفتار حرفه ای

نتیجه تلاش های بی وقفه‌ات چه شد؟

نکته کلیدی که آموختم

خودت باش داستان زندگی آدمهایی است که از دیگران شدن به خود بودن رسیدند.
خودت باش داستان زندگی آدمهایی است که از دیگران شدن به خود بودن رسیدند.(نگاهی متفاوت به اعماق درون برای کشف استعدادهای ذاتی و ساختن نقاط قوت
آکادمی خودت باش به همسفرانش در این سفر درونی کمک میکند تا با شناسایی استعدادهای منحصر بفرد ذاتیشان زمان ، پول، انرژی و روحیه شان را در طول زندگی ذخیره و با تمرکز بسوی ساختن نقاط قوتشان گام بردارند.
ساختن نقاط قوت با رویکرد کوچینگ نقاط قوت ، بیزینس مستری بیزینس کوچینگ و لایف کوچینگ دانش + مهارت × استعدادها = نقاط قوت
شناسایی استعدادهای ذاتی با استفاده از
۱ – تست های استعداد سنجی معتبر جهانی و تحلیل آنها ۲ – تجربه محور – بانک تجربیات ۳ مدل آکادمی خودت باش

 

محصولات:

Save بزرگ شناسایی استعدادهای ذاتی ، تحلیل و مصداق یابی (۱) ماهه – خصوصی)
شاتل دوره طراحی مسیر شغلی با رویکرد کوچینگ نقاط قوت (۳) ماهه – خصوصی)
شاتل PRO دوره تکمیلی طراحی مسیر شغلی با رویکرد بیزینس مستری و بیزینس کوچینگ ۶ ماهه – خصوصی)

سمت: مدیرعامل
شهر/ استان : خراسان رضوی / مشهد
اینستاگرام : hosseinalizerang.ir
hosseinalizerang.ir

در شبکه قدرتمند مدیران برتر ایران باشید

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم