احمد شیروانی

أن أرت استوديو

ما در زمینه عکاسی، ساخت تیزر و مستند کسب کار، طراحی وبسایت و طراحی هویت بصری فعالیت داریم

ارتباط سازی، بهبود روندها، ایجاد بسته خدمات

ارزش ها قابل مذاکره نیستند

نکته کلیدی که آموختم

محصولات:

خدمات ما شامل عکاسی ساخت تیزر و مستند کسب کار – طراحی وبسایت و طراحی هویت بصری می باشد.

سمت : مدیر عامل و موسس
شهر/ استان : تهران
www.anartstudio.com

.anartstudiio@
09133116501

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم