بلاگ

جواد سلمانی سهل آبادی

sky air vent

تولید کننده دیچه‌ﻫﺎی تنظیم هوا و دمپرهای بین کانالی

 با همان ظرفیت تولید درآمد 50 درصد افزایش پیدا کرد

برکت

نکته کلیدی که آموختم

تولید کننده دیچه‌ﻫﺎی تنظیم هوا و دمپرهای بین کانالی

محصولات:

انواع دریچه‌های جلو فن کویل
بازدید فن کویل
دریچه هواساز
اگزاست و غیره…

سمت: مدیرعامل
شهر/ استان : خراسان رضوی / مشهد
اینستاگرام:parttahviyeaseman
 sky air vent.com
 javadsalmani71@gmail.com
۰۹۱۵۷۸۶۱۰۳۰

در شبکه قدرتمند مدیران برتر ایران باشید

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم