بلاگ

ابوالفضل محمدیان

مجموعه دیان استودیو

ماموریت ما، خلق و ارتقاء هویت بصری برند است طراحی هویت بصری برند، لوگو، کاتالوگ، ست اداری و…

غلبه به باور های غلط و شروع از صفر

تفکر از صفر

نکته کلیدی که آموختم

ماموریت ما، خلق و ارتقاء هویت بصری برند است
طراحی هویت بصری برند، لوگو، کاتالوگ، ست اداری و…
ده سال فعالیت در حوزه طراحی گرافیک و طراحی لوگو

محصولات:

 

سمت : مدیر
شهر/ استان : تهران
dianstudio.ir
09120714813
a.mohammadian1371@yahoo.com

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم