احمد منوچهری

مجموعه پوشاک برند

فروش پوشاک نخی بانوان

رسیدن به خط صفر منحنی رشد

اگر از میان درد رشد نکنی درد رشد خواهد کرد

نکته کلیدی که آموختم

تولید و واردات پوشاک

محصولات:

و پوشاک راحتی بانوان

سمت : مدیر
شهر/ استان : هرمزگان – شهر قشم
09179075096
amanochehri301@gmail.com

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم

در امتداد اورانیوم