محسن جوریان

مجموعه گروه ساختمانی کیان 

مشـاوره در صنعـت ساختمـان، سـرمایه گذاری در صنعـت ساختمـان، سـاخت بنـاهای فـاخر، تامیـن مصـالح ساختمـانی به صـورت عمـده

ذخیـره زمـان

تبدیل زمان به سرمایه

نکته کلیدی که آموختم

با بیش از 10 سال تجربه کمک به توسعه بخش ساخت و ساز در خراسان رضوی، کیان یکی از مشهورترین و پربازدیدترین پروژه های ساختمانی منطقه است که طیف گسترده خریداران را با همکاری اداره صنعت و معدن ، فنی مهندسی خراسان و همچنین شهرداری منطقه در بر میگیرد . کیان با بهروری از مصالح نوین و همچنین پتانسیل های جغرافیایی منطقه در خراسان رضوی بدنبال ارتقا سطح کیفی و بهزیستی خانواده ایرانی میباشد .

محصولات:

ساخت سه نوع مسکن برای دهک های مختلف جامعه
مسکن اکونومی، پرمیوم اکونومی
پروژه های مسکونی لوکس هاکان

سمت : مدیریت
شهر/ استان :خراسان رضوی، نیشابور  
mohsenjorian
mohsen.jorian@gmail.com
kianct.ir
09151510036

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم