سید حسین فریدونی

مجموعه گروه ساختمانی فریدونی

گروه ساخت ٫ مشارکت مدیریت پیمان ٫ مشاوره خرید و فروش پروژه های مسکونی و ویلایی تهران و مازندران

مدیریت زمان تخصصی کار کردن روی حوزه املاک

ما میتوانیم

نکته کلیدی که آموختم

گروه ساخت ٫ مشارکت مدیریت پیمان ٫ مشاوره خرید و فروش پروژه های مسکونی و ویلایی تهران و مازندران

محصولات:

ساختمان و حوزه های مرتبط

سمت: مدیرعامل
شهر/ استان : خراسان رضوی / مشهد
اینستاگرام : Hossein fery dooni
Hosseinferydooni58@gmail.com

در شبکه قدرتمند مدیران برتر ایران باشید

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم