بلاگ

ﺣﺴﺎم الدین ﻗﺮﺑﺎنی

مجموعه آقای کت و شلوار

ﺷﺨﺼﻲدوزی کت و شلوار ﺑﻪ صورت ﺗﺨﺼﺼﻲ فراهم کردن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ کامل ﺟﻬﺖ انتخاب جزئیات کار

توسعه برند شخصی/ شناخت چالش ها

قدرت مولد قدرت است.

نکته کلیدی که آموختم

ارائه دهنده خدمات پوشاک در زمینه کت و شلوار(ﺷﺨﺼﻲ دوزی) و وارد کننده پارچه و متریال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ سفارش مشتری. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آقای کت و شلوار ﺑﻪ پشتوانه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ در حال کار است و توانسته‌ایم محصولی به اندازه اعتبار یک ایرانی تولید و عرضه کنیم.

محصولات:

کت و شلوار/ ﭘﺎﻟﺘﻮ/ ﻣﺎﻧﺘﻮشلوار و البسه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آنها

سمت: مدیرعامل
شهر/ استان : اصفهان
www.mr-suit.com
آدرس اینستاگرام : mr.suit.ir

۰۹۱۳۰۸۲۹۱۸۰ 
hesam.ghorbani800@gmail.com

در شبکه قدرتمند مدیران برتر ایران باشید

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم