بلاگ

امیرحسین فریدونی

مجموعه شرکت تولیدی بازرگانی نگین فید

عمده فعالیت مجموعه بازرگانی نگین فید در این سال‌ها در بحث تامین و تولید پروتئین‌های حیوانی و افزودنی های خوراک در این صنعت بوده است.

 

شناخت سرمایه ها و تلاش در راستای تقویت و ارتقای آن ها

رشد یک مجموعه به رشد ظرفیت آن مجموعه و همه ی ارکان آن بستگی دارد.

نکته کلیدی که آموختم

این مجموعه با نام تجاری نگین فید به مدت 9 سال در صنعت دام، طیور و آبزیان مشغول به فعالیت می‌باشد و عمده فعالیت این مجموعه در این سال‌ها در بحث تامین و تولید پروتئینهای حیوانی و افزودنی های خوراک در این صنعت بوده است.
تولید کننده‌ی پودر و کنستانتره های پروتئینی مصرفی در صنعت دام، طیور و آبزیان تولید کننده ی مکمل و کنستانتره های ویتامینه معدنی مصرفی در صنعت دام، طیور و آبزیان تولید کننده ی مواد معدنی مورد نیاز در صنایع مکمل سازی دام، طیور و آبزیان

 

محصولات:

برند نگین دریا
1 پودر ماهی خالص متو ساردین
2 پودر ماهی خالص جنوب برند نگ مگس (negmax)
1 کنستانتره پروتئینی ویژه
برند نگین مکمل
1 پودر ماهی خالص متو ساردین
2 پودر ماهی خالص جنوب
2 کنستانتره پروتئینی سوپر تولید pic
1 کنستانتره ویتامینه معدنی میگو
2 کنستانتره ویتامینه معدنی سردابی .3 1 کنستانتره ویتامینه معدنی میگو
2 کنستانتره ویتامینه معدنی سردابی .3کنستانتره ویتامینه معدنی گرمایی

سمت : عضو هیئت مدیره مدیر بازرگانی
شهر/ استان : خراسان رضوی – مشهد
آدرس اینستاگرام : negin.feed
www.Neginfeed.com
05132229000
09120604767

در شبکه قدرتمند مدیران برتر ایران باشید

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم