لیلا الهی

مجموعه‌ی طراحی چاپ پوشاک ترنج

طراح چاپ پوشاک و پارچه

تغییر نگرش در فلسفه‌ی وجودی تغییر در ظاهر محیط سازمان

تبدیل دانش به سرمایه

نکته کلیدی که آموختم

مدیریت مجموعه‌ی طراحی چاپ پوشاک بلاگری صنعت تولید پوشاک مربوط به تمام مشاغل وابسته به تولید پوشاک

خدمات:

طراحی چاپ پوشاک

سمت : مدیرعامل
شهر/ استان : تهران
آدرس اینستاگرام:: leilaelahiiii
leilaelahi15@gmail.com
0216694250

toranjelahi.com

در شبکه قدرتمند مدیران برتر ایران باشید

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم