بلاگ

آرزو دشتستانی

گلخانه

مشاور بذر گلخانه

استقلال کاری

فعالیت نیچ مارکتینگ یا استراتژی ماهی بزرگ در تنگ کوچک یا کسب قدرت مرجعیت (Less is more )

نکته کلیدی که آموختم

ارزیابی و انتخاب ارقام بذرهای گلخانه ای قبل از تجاری سازی ( به صورت تخصصی روی ارقام فلفل دلمه ای گلخانه ای)، ارائه مشاوره به گلخانه دار برای انتخاب بهترین بذر قبل از خرید آن، تجاری سازی و معرفی ارقام جدید فلفل دلمه ای به بازار، ارائه مشاوره تخصصی برای کاشت، داشت و برداشت به گلخانه دارانی که قصد کشت فلفل دلمه ای به قصد صادرات دارند.

محصولات:

ارقام فلفل دلمه ای رنگی از شرکت تراسیت با نام های تجاری انار (قرمزرنگ)
نام تجاری خورشید (زرد رنگ) و نام تجاری مارس ( نارنجی رنگ)

سمت : مدیر عامل
شهر/ استان : اصفهان
09133100608
arezou.dashtestani.ir
arezoo_dashtestani@yahoo.com

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم