مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی
دسته‌بندی

اورانیوم

تفکر سیستمی چیست؟

سیستم یک کلمه لاتین است که در عربی به آن نظام گفته می‌شود و در فارسی به سامانه تبدیل‌شده است. نظام با نظم فرق…

ضرورت یا اولویت

همه ما در زندگی همیشه درگیر دو چیز هستم؛ ضرورت‌ها و اولویت‌ها. ضرورت هیچ‌گاه اولویت نیست و اولویت‌ها هم هیچ‌وقت…

مدیریت تفکر

مجسمه‌ای در یونان به نام مجسمه تفکر (مردی در حال فکر کردن) وجود دارد که سمبل تفکر است. شما نیز در روز، به یک محیط…

منفعت بدبینی

همیشه باید همراه با تفکر مثبت روی یک موضوع، تفکر منفی گرا را نیز روی نقشه پیاده‌سازی کرد. ممکن است با خود بگویید که…