10 فصل

اینفوگرافیک و جدول

848 نکته تجربه محور

تمرین‌های اجرایی

در 540 صفحه

برای کارآفرینان ایرانی

◀ کتاب بیزنس مستری

این کتاب نوشته شدکه نتیجه‌اش بازتابی ازموفقیت‌ها،سودآوری‌ها و تاثیرگذاری‌های یک کسب‌وکار برای جامعه‌ی مشتریانش باشد. نوشته شد که آنها هرآنچە راکە باعث از کار افتادن علائم حیاتی سازمانشان می‌شود، شناسایی و رفع کنند تا بتوانند در هر اقتصادی حرکت خود ادامه دهند. نوشته شد تا تیم‌های سازمانی بتوانند تغییرات بازار و اقتصاد را به فرصت‌ها وسکوی پرتاب اقتصادی تبدیل کنند.

کتاب بیزنس مستری را از آن جهت نوشتم که چشم‌اندازهای بزرگ قابل دسترسی ومسیرهای مبهم تا جای ممكن قابل پیش بينى باشند.کتاب بیزنس مستری نوشته شد، نه برای آنکه من به آن افتخار کنم، برای آنکه مردم جامعە‌ام از آن بهرەببرند ومن بەآنها و ایران عزیزم افتخار کنم. درپایان از تلاش‌های همراهانم مهدی خلیلی،افسانه رضایت وهانیه دانش که باآگاهی و تجربه‌های خود برای نگارش این کتاب یاریم نمودند،صمیمانه تشکر می‌کنم.

◀ کتاب بیزنس مستری

این کتاب نوشته شد که نتیجه‌اش بازتابی از موفقیت‌ها، سودآوری‌ها و تاثیرگذاری‌های یک کسب‌وکار برای جامعه‌ی مشتریانش باشد.
نوشته شد که آنها هرآنچە را کە باعث از کار افتادن علائم حیاتی سازمانشان می‌شود، شناسایی و رفع کنند تا بتوانند در هر اقتصادی حرکت خود ادامه دهند. نوشته شد تا تیم‌های سازمانی بتوانند تغییرات بازار و اقتصاد را به فرصت‌ها وسکوی پرتاب اقتصادی تبدیل کنند.
کتاب بیزنس مستری را از آن جهت نوشتم که چشم‌اندازهای بزرگ قابل دسترسی ومسیرهای مبهم تا جای ممكن قابل پیش بينى باشند.کتاب بیزنس مستری نوشته شد، نه برای آنکه من به آن افتخار کنم، برای آنکه مردم جامعە‌ام از آن بهرەببرند ومن بەآنها و ایران عزیزم افتخار کنم. درپایان از تلاش‌های همراهانم مهدی خلیلی،افسانه رضایت وهانیه دانش که باآگاهی و تجربه‌های خود برای نگارش این کتاب یاریم نمودند،صمیمانه تشکر می‌کنم.

◀ قسمتی از مُقدمه کتاب بیزنس مستری

نوشتن کتاب بیزنس مَستری با دغدغه ی همیشگی‌ام که همراهی با کسب و کارهای ایرانی در هر مختصاتی از جهان بود آغاز شد. سال هاست بدون اینکه توقفی در یادگیری و کسب تجربه‌ام ایجاد کنم، کتاب‌ها، بازارها، صنعت‌ها و سازمان‌های بسیاری را مورد مطالعه قرار‌داده‌ام با هر کدام از آن‌ها هم مسیر و هم قدم شدم تا بتوانم از دل تجارت هایشان، تجارتی سود‌آور نشانشان دهم که ثمره‌ی تفکر و بینشی نو از خودشان بود.

در این زمان هر آنچه از تجربه و دانش در سر داشتم را در رسانه های شخصی‌ام به اشتراک گذاشتم چرا که بر این باور بودم که این زکات علم و بدهی من به جامعه ی معصوم و عزیزی است که برای قدرت بخشیدن به اقتصاد وطنش هر روز می‌کوشد.
اما با گذر زمان در حالی که همیشه فکرمی کردم چطور می‌توانم تاثیر گذارتر باشم، تصمیم گرفتم بیشتر از رسانه بر تالیف و رساله تمرکز کنم جایی که بر عکس رسانه تقریبا خالی مانده و کم‌تر توجهی به آن می‌شود. تالیف کتاب‌هایی که تسلط مردمم را در تجارت هایشان قدرت ببخشند و آن‌ها را به سبب کوشش‌هایی دارند غنی‌تر کنند.
کتاب بیزنس مستری هنر تسلط بر مهارت‌ها استراتژی‌ها منابع و موقعیت‌های لازم برای پیشرفت یک کسب و کار در هر اقتصادی است.

فهرست مطالب کتاب بیزنس مَستری :

فصل اول : درک پتانسیل
 • درک پتانسیل برای تولید انرژی و فعالیت
 • پتانسیل یعنی تمرکز بر روی داشته‌های پنهان
 • راهکارهــای کشــف و افزایــش پتانســیل
 • پــرورش ذهنــی بــا ریســک پذیری بــالا
 • افزایش آگاهی سطح از طریق یادگیری مستمر و عمیق
 • ذهنیت سازگار 
 • ترس‌هایتان را از بین ببرید 
فصل دوم : خلق سیستم
 • ویژگی‌های یک سیستم
 • اهداف سیستم‌سازی چیست؟
 • چه‌جاهایی می‌توان سیستم‌سازی کرد؟
 • بهینه‌سازی و اهرام‌سازی؟ 
 • نکات مهم در اهرام‌سازی
فصل سوم : خلق ارزش‌ها
 • ارزش چیست؟
 • ارزش درک شده توسط مشتری
 • ارزش طول عمر مشتری
 • ارزش ویژه مشتری
 • ارزش در مقابل ریسک خرید
 • طراحی ارزش‌های مهم کسب‌و‌کار
 • مدل چابکی عملیاتی
 • چابکی سرمایه‌گذاری مشارکت
 • چابکی استراتژیک
 • چگونه یک سازمان چابک بسازیم؟
 • ارزش مورد انتظار از فرایندها
 • ارزش مورد انتظار از کارمندان
 • ارزش مورد انتظار از کانال‌های ارتباطی
 • ارزش مورد انتظار از سخاوت
 • ارزش مورد انتظار از انصاف
 • ارزش مورد انتظار از نوآوری
 • چهار دسته اختصاصی از خلق ارزش برای مشتری
 • ساخت ارزش پیشنهادی در 5 گام
فصل چهارم : برتری استراتژی
 • برتری استراتژی چیست؟
 • استراتژیست کیست؟
 • سه عامل موفقیت در کسب‌و‌کار
 • ویژگی‌های منبع استراتژیک
 • تفکر استراتژیک
 • تفاوت استراتژیک و تاکتیک
 • مهارت‌های تفکر استراتژیک
 • اقدام استراژیک
 • چالش های اقدام استراتژیک
 • محصول استراتژیک
 • نکات مهم برتری استراتژیک
فصل پنجم : برندسازی
 • سه عنصر اصلی در برندسازی بیزنس مستری
 • فلسفه وجودی برند
 • چگونه فلسفه وجودی را خلق کنیم
 • چشم‌انداز برند
 • ارزش برند
 • وعده برند
 • جایگاه‌سازی برند
 • نام برند
 • شخصیت برند
 • هویت بصری
 • اثر رنگ در برندسازی
 • هویت کلامی برند
 • داستان برند
فصل ششم : بازاریابی
 • اهمیت بازاریابی برای کسب‌و‌کارها
 • سندروم نزدیک بینی
 • سندروم آنتون
 • چهار اصل تسلط بر کسب‌و‌کار
 • به حداکثر رسانی
 • بازاریابی از چه چیزی به وجود می‌آید؟
 • چرا می‌گوییم تقاضا مهم است؟
 • هفت عنصر تعیین کننده بازاریابی
 • قیف CATT در بازاریابی دیجیتال
 • بازاریابی محتوا
فصل هفتم : فروش
 • بخش اول : مشتری
 • هر مشتری پرداخت کننده مشتری شما نیست
 • چه کسی مشتری اصلی است؟
 • مشتریابی
 • چطور مشتریابی کنیم؟
 • سفر مشتری
 • نقشه سفر مشتری
 • بوم سفر مشتری
 • حفظ مشتری
 • مدل کسب و کار انسان محور
 • اصل قافل‌گیری
 • اصل جبران
 • استراتژی‌های نهایی مراقبت از مشتری
 • نرخ حفظ مشتری را چگونه اندازه بگیریم؟
 • بخش دوم : فروشنده
 • آمادگی و نگرش 
 • نگرش چیست؟
 • سوال به عنوان اهرم موثر در پرورش نگرش
 • بوم توسعه و تسلط مهارت‌های فروشنده حرفه‌ای
 • گوش دادن موثر
 • سوال پرسیدن
 • ارتباط موثر
 • زبان بدن
 • ارائه موثر
 • داستان سرایی
 • هوش هیجانی
 • مهندسی مالی
 • تفکر انتقادی
 • متقاعد سازی
 •  مدیریت بهانه‌ها
 • قطعی کردن فروش
 • بخش سوم : فروش
 • فروش هرچیزیست به‌غیر از فروختن
 • سیستم فروش
 • به حداکثر رساندن خروجی‌ها
 • ساده سازی فرایندهای قبلی
 • قابلیت تکرار پذیری
 • قابلیت انعطاف در برابر توسعه و گسترش
 • خود اصلاحی
فصل هشتم : جذب، مصاحبه و استخدام
 • همه سازمان‌ها به یک اندازه جذاب نیستند
 • سه مرحله بازاریابیِ استخدام
 • ساخت محیط کاری رقابت‌پذیر
 • کشف نیازمندی‌های شغلی برای جذب افراد مستعد
 • طراحی شغل
 • استخدام
 • روش‌های استخدام
 • چگونگی نوشتن آگهی استخدام
 • مصاحبه شغلی
 • چرا اشتباه استخدام می‌کنیم؟
 • قبل از مصاحبه
 • حین مصاحبه
 • پاسخ به سوالات پایانی
 • نکات مهم در مصاحبه
 • بعد از مصاحبه
فصل نهم : تیم‌‌سازی
 • چرا باید تیم‌سازی کرد؟
 • مهارت یا موقعیت؟
 • از هم‌افزایی تا هم‌آفرینی
 • ساخت تیم
 • تربیت
 • یکپارچگی
 • مشارکت
 • چه تیم‌هایی باید بسازید؟
 • تست روحیه‌ی فردی
فصل دهم : مالی و سود
 • نرم‌افزار مالی برای غلبه بر سوابق دستی
 • نقش نرم‌افزار در حسابداری و حسابرسی
 • تاثیر امکانات نرم‌افزار مالی بر روی گزارش‌گیری مدیران
 • شرایط مورد نیاز برای راه‌اندازی نرم‌افزار
 • نمونه کدینگ حسابداری منطبق با صورت‌های مالی
 • تفکر مالی
 • بوم 3 ت حسین طاهری
 • الگوهای مالی
 • ابزار بازاریابی
 • پیش‌بینی فروش
 • امکانات
 • تولید
 • برنامه تجهیزات
 • سفارش‌ها و خدمات مشتریان
 • تحقیق توسعه
 • هزینه‌های راه‌اندازی اولیه
 • حقوق و پاداش
 • خدمات حرفه‌ای
 • بودجه نیروی انسانی
 • پیش‌بینی درآمد نقدی ماهانه
 • نسبت‌های مالی ترازنامه
 • نسبت جاری
 • نسبت‌های فعالیت
 • نسبت‌های سودآوری
 • نسبت‌های اهرمی
 • نکات مهم در مدیریت مالی و سودآوری
 • پیش‌بینی

◀ بخشی از فصل اول : درک پتانسیل‌ها

این ترس است که نمیگذارد شما مسلط شوید ا حسین طاهری
هرفردی می‌خواهد که کسب‌وکار خود را رونق و بهبود دهد و زمینۀً رشد آن رامهیا کند، اما مسئله این است که هر وقت یک جای کار می‌لنگد و ما برای رفع آن مشكل اقدام می‌کنیم، پس از حل شدن و رفع آن مانع، دوباره بخش دیگری از کسب وکار ما با مشکل مواجه می‌شود.

به عنوان مثال، وقتی میزان فروش کاهش یافته است، بلافاصله با اقدامات گوناگون و استراتژی‌های متفاوت برای افزایش میزان فروش اقدام میكنیم: بامشتریان سابق ارتباط می‌گیریم، تبلیغات می‌کنیم، تولید محتوا انجام می‌دهیم، به دنبال ايجاد و خلق سرنخ ها و مشتریان بالقوۀ جدید می‌رویم، در نمایشگاه‌های گوناگون شرکت می‌کنیم، همایش ترتیب می‌دهیم و بسیاری موارد دیگر تابتوانیم میزان فروش خود را افزایش دهیم.

اما درحین انجام این کارها، متوجه می‌شویم که سیستم مالی و یا منابع انسانی ما دچار افت و اختلال گردیده‌است. بله، میزان فروش ما افزایش یافته، اما دیگر بخش‌ها آسیب دیده‌اند و رشدشان متوقف شده است.

◀ درباره نویسنده کتاب بیزنس مَستری :

حسین طاهری، متولد پاییز 1360، نه به علم صرف بسنده می‌کند نه به تجربه‌ی صرف. آنچه او یاد می‌گیرد و یاد می دهد علمی است تجربه شده، از ترکیب 22 سال تجربه‌یِ رهبریِ آژانسِ برندینگ، بازاریابی و تبلیغات 128 به بنیان‌گذاری خود او، بیش از 800 مشاوره و  پروژه‌های عظیم در صنعت‌های مختلفِ بازار و تحصیل و تعلیم در مکتب اقتصاد و کارآفرینی، که برای او تمایز ارزشمندی می‌آفریند. این فقط یکی از دلایلی‌ست که بازار، او را بنیان‌گذارِ بیزنس مستری در ایران می‌داند و لقب بیزنس کوچِ قدرتمند را تحت تملک او درآورده است.
حسین طاهری از همان ابتدای فعالیتِ حرفه‌ای خود، دغدغه‌ی انتقالِ تجربه و دانشِ به روز دنیا به مردم وطنش را داشته است. ثمره‌ی چنین نگرشی، دعوت از ده‌ها استاد مطرح در سطح جهانی به ایران و همنشینی کارآفرینان دغدغه‌مند با این اساتید در همایش‌های تخصصی کسب‌وکار ، در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد بود. به بیانی دقیق‌تر، او از سال 1387 تاکنون با نخبگان و اساتید بازاریابی،تبلیغات،فروش و برند جهان همکاری فشرده و نزدیکی در  تحقیق، پژوهش و به‌روزنگهداری علوم کسب‌وکار داشته است.
حسین طاهری معتقد است که تمام کسب‌وکارها به اقتصاد وصل هستند، اما تمام آن‌ها به اقتصاد متکی نیستند، پس به جای بهانه به خلقِ بها برای کارآفرینان، سازمان‌ها و بازارهایِ آن‌ها می‌اندیشد. و در این مهم، هم‌تلاشِ مدیرانی می‌شود که هر روز  صبح، با تفکــر منفعت‌آفرینی برای جامعـه‌شان از خواب بیدار می‌شوند.

به دلیل حجم بالای تقاضا برای خرید کتاب بیزنس مستری در پایان سال از تاریخ 14 اسفند، سفارش های شما عزیزان در نوبت ارسال 30 فروردین‌ماه 1403 قرار خواهد گرفت.

پیش خـرید اولیــــن کتـاب بیـزنس مَستــری در ایران

راهنمای جامع و گام‌به‌گام بیزنس مَستـری | چاپ سـوم نوبت ارسال ۳۰ فـروردین‌ماه

"*" indicates required fields

790.000 تومان شارژ هدیه کیف پول بعد از نصب و ثبت‌نام

اپلیکیشن رشد و توسعه کسب‌و‌کار حسین طاهری