بلاگ

سید مهدی بزرگزاد ارباب

مجموعه نوراما

طراحـی چراغ های مـدرن به صـورت شخصی سـازی، طـراحی نـور و نـور پـردازی داخـلی و خـارجی، عـرضه کننده انـواع لوستـرهای نئوکلاسیک و مـدرن

رشد در آگاهی و شخصیت کاری در کسب و کارم

اقدام حتی کوچک و ساده فقط انجام داده شود

نکته کلیدی که آموختم

مشاوره نور و چیدمان و جای گذاری المان های نوری مشاوره قبل از اجرای المان روشنایی و لوستر اجرا و نصب تخصصی انواع لوستر ها و المان های روشنایی مشاوره تخصصی در محاسبه نور و نورپردازی

محصولات:

آویز های شاخه ای که قابلیت نصب به صورت شاخه ای
در هر ارتفاع و به هر مدل قابل اجرا است
لوستر های کریستال در طراحی نئوکلاسیک
دیوار کوب های کریستال و فلزی

سمت : موسس
شهر/ استان : اصفهان
09138013945
noorama.ir
nooramalighting1401@gmail.com

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم