بهنام اخوان

مجموعه تاسیسات نوین

طراحی و مشاوره تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان مسکونی و صنعتی، مجری و طراح سیستم های هوشمند ساختمان

شناخت ضعف های شخصی و کار و کسب خود

استمرار در فعالیت خود و بهترین خود شدن در توسعه فردی و هم چنین در کار و کسب

نکته کلیدی که آموختم

طراحی تاسیسات مکانیک و برق ساختمان فاز 2 و اجرایی و ازبیلت
طراحی تاسیسات مکانیک و برق ساختمان به صورت سه بعدی و اجرایی با نرم افزار Revit

طراحی روشنایی داخلی با نرم افزار DIALLUX
طراحی سیستم سرمایش و گرمایش با نرم افزار کریر

محصولات:

و ارزیابی دقیق پروژه و هزینه های آن در تاسیسات ساختمان .

سمت : مدیر مسئول
شهر/ استان : اصفهان
akhavan.behnam@ymail.com
09132131544

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم