جلسه نقشه راه و نیازسنجی ششمین دوره یادگیری اورانیوم

3 میلیون کمتر پرداخت کنید (با وارد کردن کد آفر زیر)

3/990/000 تومان

990/000 تومان

کپی کردن کد آفر
کپی شد!
un1402 کپی شد!
حضور برای شرکت‌کنندگان دوره ششم اورانیوم رایگان است
تا شروع رویداد نقشه‌راه و نیازسنجی اورانیوم
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
رویداد نقشه‌راه و نیازسنجی اورانیوم

به‌دست آوردن نتایج بزرگ از انجام اقدامات کوچک و منظم به‌دست می‌آید و همچنین قرار گرفتن در فضایی که بتوان از تجربه‌های افراد دیگر در مسیر رشد و تکامل کسب‌وکارمان استفاده کنیم

مطابق هرسال قبل از شروع دوره آموزشی اورانیوم جلسه نقشه راه و نیازسنجی برگزار می‌شود که در آن علاوه بر ارائه محتوای آموزشی توسط جناب آقای طاهری مسیری که قرار است در طی ۲۰ جلسه در آن قرار بگیرید برای شما شفاف‌سازی خواهد شد.

دوره آموزشی یکساله جامع اورانیوم

اورانیوم جایی که ایده‌ها تبدیل به فرمول می‌شود​​

محتوای آموزشی این دوره کاملا اجرایی و کاربردی است و شما بلافاصله بعد از هرجلسه آنچه را آموختید در کسب‌وکار خود پیاده سازی می‌کنید به همین خاطر باید در موقعیت شغلی که قرار دارید تصمیم ‌گیر باشید تا به سرعت آموزه‌ها را پیاده سازی کنید

فرصت باقی مانده تا پایان آفر 8 میلیون تومانی

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه