Top Gun

نبرد در میدانِ واقعیِ بازار​

فرصتِ باقی‌مانده تا رویدادی بزرگ

تاپ گان به معنای اسلحهِ برتر


شلیک به سمت یک هدف درست و از قبل برنامه ریزی شده. چیزی که همیشه به آن فکر می‌کنیم ولی چون اهرمی نداریم که ما را برای رسیدن ترغیب کند عقب نشینی را انتخاب می‌کنیم و به کمتر از آنچه می‌توانیم راضی می‌شویم ولی الان وقت عقب نشتن نیست باید کمربند را بست و زره مهارت و توانایی را برتن کرد و وارد میدان بازار شد ولی این بار با اسلحه‌هایی که از قبل خشاب آنها آن پر شده است.

 

فرم شرکت در همایشِ تاپ‌گان

لایو صبحگاهی هفت سبک روز اول

شرکت در سمینار بزرگ تاپ گان به صورت حضوری در اصفهان و آنلاین

ظرفیت این کارگاه باتوجه به رعایت فاصله گذاری اجتماعی محدود است ولی امکان شرکت در سمینار به صورت آنلاین و با کیفیت حضوری فراهم شده است تا شما بتوانید باخیال راحت از محتوا استفاده کنید.

25 اسفندماه را در تقویم خود ثبت کنید

نه فقط به خاطر برنامه تاپ گان بلکه به خاطر اتفاق بزرگی که قرار است در کسب‌وکار شما رخ دهد

به صورت آنلاین و حضوری در سراسر ایران

031-36611344