مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی

کسب‌وکار وزندگی مثل سوار دوچرخه شدن است ما برای اینکه بتوانیم تعادلمان را حفظ کنیم باید به حرکت کردن، رکاب زدن و روبه‌جلو رفتن ادامه بدهیم. موفقیت و یا دستاوردهای گذشته نمی‌تواند برای ما موفقیت‌های امروز یا فردا را به همراه داشته باشد. بیایید از این فرصت بی‌نظیر استفاده کنیم نقشه‌ها، ایده‌ها و یا  هدف‌های خودمان را دوباره موردبررسی قرار دهیم و مخزن سوخت فکری خودمان را برای یک شروع جدید دوباره پرکنیم. اینکه چه چیزی دارید؟ یا چه چیزی ندارید؟ از چه امکاناتی استفاده می‌کنید؟ و یا استفاده نمی‌کنید؟ اینها همه دوچرخه‌های شما هستند . برای استفاده از آنها و برای رسیدن به‌جایی که می‌خواهید باید رکاب بزنید. علیرغم موقعیت‌ها و منابعی که داریم میزان رشد ما خیلی متناسب با منابع ما نیست. زندگی و کسب‌وکار مثل دوچرخه‌سواری است مهم نیست دوچرخه دارید یا ندارید، دوچرخه‌سواری بلد هستید یا خیر؛ آن چیزی که باعث می‌شود روبه‌جلو حرکت کنید و به ایستگاه‌هایی که برای خودتان مشخص کرده‌اید برسید رکاب زدن است. رکاب زدن باید بخشی از زندگی روزانه یک کارآفرین و یا یک فردی که در زندگی هدفی دارد باشد.

مشاهده قسمت‌های سریال آموزشی رکاب