اکسیژن: تصمیم‌گیری حرفه‌ای

 احساس به شما راست میگوید ، عقل به شما دروغ نمیگوید ! همیشه یک‌پای کار می‌لنگد؟!! عقل و احساس همانند دوپا برای…

1,980,000 تومان
1,989,000 تومان

شِکصت

رشد و رسیدن به یک توسعه و موفقیت به سادگی نیست .هر انسان موفق و هر مدیر مدبری که دارای…

980,000 تومان

قطب نما

مدیریت تصمیم‌گیری و شناخت اولویت‌ها:

  • موضوع: تصمیم‌گیری
  • زمان دوره: 200 دقیقه
1,890,000 تومان

لوکوموتیو

راهکارهای رهایی از کمال‌گرایی

  •  موضوع: عملگرایی و رهایی از کمال‌گرایی
  • زمان دوره: 200 دقیقه
1,980,000 تومان

ماراتن : پیروزی در مسیر اهداف

تا توی ذهنت نبازی ، هنوز بازی رو نباختی!

  • موضوع: مرور مسیر زندگی
  • زمان دوره: 255 دقیقه

 

14,890,000 تومان