مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی

دوپینگ یعنی قدرت گرفتن ، یعنی حذف کردن چیزهای اضافه از زندگی

قدرت واقعی از منابع درونی شما نه از منابع بیرونی

پاسخ سوالات شما اینجاست … در #دوپینگ