مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی
مرور رده

کانال ویدیویی

گلوله‌های بازاریابی

زمانی‌که ما به جنگ می‌رویم، کلیه تجهیزات جنگی از جمله: اسلحه، نقشه جنگ، سنگر، وسایل جنگی، توپ، تانک، تفنگ، هواپیما را در اختیار داریم، اما در یک جنگ آن چیزی که ما را برنده می‌کند، گلوله‌هایی است که شلیک می‌کنیم. حتی زمانیکه ما هدف مشخص هم داشته باشیم، تا زمانیکه گلوله‌ای درست به هدف شلیک نشود، نمی‌توانیم بگوییم آن جنگی صورت گرفته است، جنگ امروزی که…
ادامه مطلب ...