مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی
مرور رده

سریال رکاب

قسمت سیزدهم رکاب : اعترافات یک ورشکسته

دانلود ویدیو کامل قسمت سیزدهم سریال رکاب دانلود فایل صوتی قسمت سیزدهم سریال رکاب عمده‌ترین دلیل ورشکستگی جاهم نیفتادن مسائل مالی است. عدم وجود مطالبات صحیح و دقیق در یک سیستم اصلی‌ترین دلیل ورشکستگی است. بزرگ‌ترین شانس زندگی من ورشکستگی زیر سی سالگی بود. ورشکستگی چیزی نیست که از همه ما خیلی دور باشد. شرکت‌های زیادی وجود دارند که فقط چند پله تا…
ادامه مطلب ...

قسمت دهم رکاب: رهایی از اهمال‌کاری

دانلود ویدیو کامل قسمت دهم سریال رکاب دانلود فایل صوتی قسمت دهم سریال رکاب اهمال کاری چیزی است که هیچ وقت دست از سر ما برنمی دارد و مانند یک بختک در زندگی ماست. به عقب انداختن کارهای ضروری و انجام دادن کارها با ضرورت کمتر، اهمال کاری نامیده می‌شود. اهمال کاری عوامل زیادی دارد. انجام کارهای زیاد فرصت رسیدگی به کارهای اصلی و حقیقی را از بین برد.…
ادامه مطلب ...

قسمت هفتم رکاب: شبکه‌سازی ارتباطات

دانلود ویدیو کامل قسمت هفتم سریال رکاب دانلود فایل صوتی قسمت هفتم سریال رکاب شبکه سازی با بازاریابی شبکه‌ای فرق دارد. برای ایجاد این شبکه کارهای زیادی می‌توان انجام داد. هر رابطه‌ای باید بر مبنای تحقیقات کاملی شکل گیرد. یعنی باید بدانم وقت، عمر، هزینه و انرژی خود را در ارتباط با چه کسی صرف می‌کنم. خود آن فرد باید بتواند برای من شبکه ایجاد کند.…
ادامه مطلب ...