برای اولین بار در ایران

جامع‌ترین جدول تسلط و رشد کسب‌وکار

تمام عناصر رشد یک کسب‌وکار در یک صفحه

برای ورود به سال 1402

"*" indicates required fields

ارزشِ محتوای جدول تسلطِ بر کسب‌وکار

79.000.000 ریال

بدون هزینه دانلود کنید

پخش ویدیو

10 عنصر کلیدی حوزه کسب‌وکار

چیدمان کسب‌وکارت را درست کن!

سودآفرینی

شبکه ارزش

ساختار رقابتی

فرآیند اجرایی

عملکرد محصول

سیستم محصول

خدمات تسهیل‌گری

کانال‌های ارتباطی

برند

مشارکت مشتری