همایش بیزنس مستری

کدِ آفر زیر را کپی کنید و هنگام پرداخت دومیلیون آفر بگیرید

کپی کد آفر
کپی شد!
tehran کپی شد!
فلسفه همایش بیزنس مَستری تهران

زمانی یک کسب‌وکار می‌تواند مسائلش را حل کند، بحران‌هایش را پشت‌ سر بگذارد، فرصتهـایش را براسـاس منابـع موجـود خلـق کند و نقاطِ قدرتش را پر زورتر کند که بر سازمان و بازارش مسلط باشد چرا که تسلط، منشا قدرت است. کسـب‌وکارهای بسیاری را دیده‌ایم که بـه مرحلـه موفقیـت میرسـند، امـا موفـق باقـی نمیماننـد، چـون مسـلط بـه امـور و فرایندهـا نیسـتند. اولین همایش بزرگ بیزنس مستری ایران، شما را در صعود بر قله‌ی مستریِ صنعتِ خودتان به ابزارها و مهارت‌هایی تجهیز می‌کند که قدرتمند در این مسیر قدم بردارید

پخش ویدیو

مربی حسیـــن طاهــری

حسین طاهری، بنیان‌گذار آژانس تبلیغاتی 128 و نویسنده و مترجم حوزه‌ی کسب‌وکار در ایران،  تاکنون مشاوره و مدیریت کمپین‌های عظیم برندسازی، بازاریابی و کوچینگ را در بیش از 746 شرکت در طی 20‌سال سابقه اجرایی خود بر عهده داشته است.
او که اولین استریمر کسب‌وکار در ایران و خالق اولین اپلیکیشن رشدِ کسب‌وکار و بیزنس کوچینگ در ایران است، بیش از 15000 مدیر برتر در کشور سطوح مختلف را به طور مستقیم در دوره‌های تخصصی‌اش و همچنین دوره‌های MBA و DBA به صورت حضوری و آنلاین آموزش داده است. وی دانش‌پژوه اقتصاد رفتاری و کارآفرینی و دانش‌آموخته مدیریت کسب‌وکار از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است و سابقه‌ تدریس در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان را دارد.

پرورشِ الگوهای موثر مستری در خود
طراحیِ سیستم‌ توسعه‌پذیر در تیم
خلق ارزش‌هایِ تعیین‌کننده در بازار

دستاوردهای بی‌نظیر همایش بزرگ بیزنس مستری تهران

مکان برگزاری : تهران سالن همایش‌های صداوسیما

زمان برگزاری : 2 اسفند 1402 - ساعت 16

کدِ آفر زیر را کپی کنید و هنگام پرداخت دومیلیون آفر بگیرید

کپی کد آفر
کپی شد!
tehran کپی شد!
ثبت‌نامِ همایش بیزنس مَستری تهران