محمد باستانی

پوشاک شایان

تهیه پوشاک خانواده از بهترین تولیدی‌های ایران و عرضه به صورت تک فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با برند شایان

مهم ترین کار یک مدیر تبدیل زمان به سرمایه است

شناخت بیشتر نسبت به شخصیت خود، شناسایی نواقص سازمان و آشنایی با مدیران اورانیومی

نکته کلیدی که آموختم

تهیه پوشاک خانواده از بهترین تولیدی‌های ایران و عرضه به صورت تک فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با برند شایان

محصولات:

وپوشاک زنانه، بچه‌گانه و مردانه

سمت : مدیر
شهر/ استان :تهران  
05155265713
 shayan__shop 
shayanpoosh.com
shayanco.tm@gmail.com

دریافت بولتن اختصاصی

نـــشریه اختصاصی شبکه دانش‌پذیران دوره جــــــامع اورانیوم