مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی

قسمت چهارم رکاب :هدف یا هوس

چه چیزی‌هایی آرزوها و هوس‌های ما را به اهداف ما تبدیل می‌کند؟ آیا انگیزه نقش مهمی در رسیدن به هدف‌های ما دارد؟ من حسین طاهری هستم و در چهارمین قسمت سریال رکاب، در مورد هدف گذاری، یک سزی راهکارهای تجربی را با شما در میان می‌گذارم. وقتی به معنی یک سری واژه‌ها نگاه می‌کنید به خیلی چیزهای دیگر می‌رسید. واژه‌ها را به جای آن که معنی کنیم، معنا کنیم. معنا…
ادامه مطلب ...