فرآیند اجرایی جلسات مشاوره

جهت مشاوره در حوزه های برندینگ ، استراتژی های بازاریابی و تاکتیک های تبلیغاتی

گام چهارم

پرداخت حق المشاوره و تشکیل جلسه

گام سوم

هماهنگی با شما و تعیین وقت مشاور

گام دوم

بررسی اطلاعات توسط مشاور

گام اول

تکمیل فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره

جهت در خواست جلسه مشاوره در زمینه های مشاوره برندینگ ، مشاوره بازاریابی و مشاوره تبلیغات فرم زیر را تکمیل فرمایید.
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن