مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی

فرآیند اجرایی جلسات مشاوره

جهت مشاوره در حوزه های برندینگ ، استراتژی های بازاریابی و تاکتیک های تبلیغاتی

گام چهارم

پرداخت حق المشاوره و تشکیل جلسه

گام سوم

هماهنگی با شما و تعیین وقت مشاور

گام دوم

بررسی اطلاعات توسط مشاور

گام اول

تکمیل فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره

جهت در خواست جلسه مشاوره در زمینه های مشاوره برندینگ ، مشاوره بازاریابی و مشاوره تبلیغات فرم زیر را تکمیل فرمایید.

مینی‌بوک راهکارهای تفویض اختیار

رسیدن به نتایج از طریق سازمان دادن کار دیگران
هیچ ارتش یک‌نفره‌ای در طول تاریخ به پیروزی نرسیده‌ است
دانلود فایل
تهیه‌شده در گروه پژوهش و توسعه حسین طاهری
close-link