مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی

ضرورت یا اولویت

همه ما در زندگی همیشه درگیر دو چیز هستم؛ ضرورت‌ها و اولویت‌ها. ضرورت هیچ‌گاه اولویت نیست و اولویت‌ها هم هیچ‌وقت ضروری نیستند. ضرورت عملی است که باید انجام شود.

معیارهای تصمیم‌گیری باید بر اساس اولویت‌ها باشد نه بر مبنای ضرورت‌ها

به‌طور مثال اخطار قطع برق آمده است و مسئول دفتر برای پرداخت قبض برق از مدیر اجازه می‌خواهد! درصورتی‌که قطع برق حتی برای دو ساعت ممکن است منجر به از دست دادن مشتری گردد پس این یک ضرورت است که باید بدون فوت وقت انجام گردد.

شش کلاه برای تفکر و تصمیم‌گیری داریم که سه کلاه مربوط به نیمکره راست مغز و سه کلاه مربوط به نیمکره چپ مغز است.نیمکره چپ مغز نیمکره تحلیلی است که منطق، استراتژی‌ها و عقلانیت از این نیمکره نشأت می‌گیرند. توجه به جزئیات و هدفمند بودن نیز در این نیمکره اتفاق می‌افتد. نیمکره چپ با کلاه‌سفید، کلاه‌سیاه و کلاه آبی مرتبط می‌باشد.

نیمکره راست مغز مربوط به خلاقیت، کنجکاوی و ادراک می‌باشد. اتفاقات بی‌نظم، تخیل و توجه به‌کل نیز در این نیمکره رخ می‌دهد و با سه کلاه قرمز، زرد و سبز مرتبط می‌باشد.زمانی ما می‌توانیم تصمیم درست بگیریم که هر دو نیمکره مغز همزمان باهم کار کنند.مدل شش کلاه تفکر یک بازی است که بر‌مبنای ساختار علمی و بیولوژیکی مغز می‌باشد.

این مطالب را از دست ندهید!

مشتاقِ خواندن نظرات شما هستم

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مینی‌بوک راهکارهای تفویض اختیار

رسیدن به نتایج از طریق سازمان دادن کار دیگران
هیچ ارتش یک‌نفره‌ای در طول تاریخ به پیروزی نرسیده‌ است
دانلود فایل
تهیه‌شده در گروه پژوهش و توسعه حسین طاهری
close-link