مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی

جایی که هستم را دوست ندارم

نقطه درد این جاست که شما از وضعیت مطلوب و وضعیت فعلی آگاهی دارید، مسیری که باید طی کنید را نیز می‌دانید ولیکن ابزار و تاکتیک‌های طی کردن مسیر را نمی‌شناسید. اگر مشابه این اتفاق‌ برای شما پیش آمد، شما دارای یک مشکل غیرقابل‌حل هستید. مشکلی که قضاوت احساسی ایجاد می‌کند، درواقع مسئله‌‌ای مبهم است.

تفاوت بین مشکل و مسئله این است که مشکل دیده می‌شود ولی مسئله باید تعریف شود.

اولین گام تبدیل مشکل به مسئله، تعریف و تشخیص مسئله نامیده می‌شود. چهار گام حل مسئله که در این ویدئو مشاهده خواهید‌کرد:

  • تشخیص مسئله
  • ایجاد گزینه‌ها
  • ارزیابی و انتخاب گزینه‌
  • اجرای راهکار.
این مطالب را از دست ندهید!

مشتاقِ خواندن نظرات شما هستم

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.