مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی به روش شهاب حسینی

یکی از اصولِ کمپین فروش این است که فقط بر‌روی بخشِ خاصی از بازار سرمایه گذاری کنیم. در‌واقع  نیازی نیست که کل بازار را تحت تأثیر قرار دهیم؛ این تمرکز بر‌روی بخش خاصی از بازار موجب افزایش درآمد می‌شود.
درآمد هیچ‌گاه نباید به‌کل بازار وابسته باشد. 
در این ویدئو نحوه بر‌هم زدن نرخ رایجِ بازار را به روش شهاب حسینی، مشاهده خواهید‌کرد.
این مطالب را از دست ندهید!

مشتاقِ خواندن نظرات شما هستم

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.