مشاور توسعه و شتابدهی تجارت ، برندینگ ، تبلیغات و بازاریابی

اصل برهم زدن تعادل بازار

با برهم زدن تعادلِ بازار می ‌توانیم تقاضا در بازار را به نفع خودمان افزایش دهیم.
هدف اصلی از بر‌هم‌زدن تعادل در بازار، افزایش تعداد خریداران نسبت به فروشندگان است.
چهار فعالیت کلیدی برای برهم زدن تعادل در بازار که در این ویدئو، مشاهده خواهید‌کرد:
  • نوآوری داشته باشید
  • نوع روابط
  • تسهیلات
  • قیمت بهینه
این مطالب را از دست ندهید!

مشتاقِ خواندن نظرات شما هستم

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.