درس‌دوم بازاریابی‌شفاهی | قوانین بازاریابی‌شفاهی

بازاریابی شفاهی | درس اول | مفاهیم عمومی بازاریابی شفاهی
دی ۲۶, ۱۳۹۵
درس‌سوم بازاریابی‌شفاهی | پیشبرد بازاریابی‌شفاهی
دی ۲۶, ۱۳۹۵
در درس اول بازاریابی شفاهی اشاره ای به تعاریف مقدماتی داشتیم، اما به منظور دستیابی به این توصیه ی کلامی و گفتگوی مثبت، در حوزه ی بازاریابی […]
شما عضو کلیدی سایت نیستید
حسین طاهری
حسین طاهری
من همیشه در حال یادگیری ام و و همه آنچه را که تاکنون آموخته و تجربه کرده ام را با شما به اشتراک خواهم گذاشت . این رسالت شخصی ام است.

دیدگاه ها بسته شده است