مرور برچسب

کسب و کار،

بازآفرینی در کسب و کار و تجارت

یک کسب و کار موفق فقط یک بار آفریده نمی شود، هر روز بازآفرینی می شود .در ادامه میشنوید مصاحبه رادیویی حسین طاهری با موضوع بازآفرینی در کسب و کار و تجارت که در نود و هشتی هادر رادیو اقتصاد صورت گرفته است. Your browser does not support the audio element. زمانی که شما تصمیم می گیرید که به یک سفر بروید و برای رفتن به آن سفر برنامه ریزی می کنید و…
ادامه مطلب ...