مرور برچسب

برنامه توسعه بازار

رقابت اثربخش در توسعه کسب و کار

رقابت، رقابت است و سالم و ناسالم ندارد. معنی رقابت جنگ نیست، بیشتر یک مسابقه است. آنچه در ادامه می شنوید، مصاحبه رادیویی حسین طاهری با موضوع رقابت اثربخش در توسعه کسب و کار می باشد که در برنامه روز از نو در رادیو اقتصاد صورت گرفته است. Your browser does not support the audio element. آیا لازم است که در فضای کسب و کار خود، رقابتی سالم ایجاد نمود؟…
ادامه مطلب ...