خرداد ۱۴, ۱۳۹۵
سوالات کلیدی درانتخاب بازار هدف

سوالات کلیدی در انتخاب بازار هدف

عدم صحیح انتخاب بازار هدف در بازاریابی مثل به رگبار بستن و تیر اندازی با یک اسلحه پر می باشد که شما شلیک میکنید،منابع مصرف می کنید،گلوله ها به هدر میروند ولی بدون اینکه بدانید به کجا شلیک میکنید و […]