بازطراحی برند ( ریبرندینگ)یک بحران می تواند بازی را عوض کند

ریبرندینگ یعنی بازطراحی برند و نقش پوست اندازی، تازه شدن و به روز شدن را برای شرکت‌ها بازی می کند. یکی از جدیدترین تکنیک‌های بازایابی برای اینکه بتوانید در برابر مخاطب ها به شکلی تازه ظاهر شوید، متمایز سازی دوباره سازمان است .

هیچ چیز جز تغییر دوام نمی آورد و هیچ چیز سریعتر از تغییر نمی تواند یک شرکت را نابود کند. در سال های گذشته در ایران ، شاهد ورشکستگی و ضعیف شدن بسیاری از برندهای معروف در بازارهای مختلف بوده ایم. آنها نه بازار خود را از دست داده اند و نه متحمل بحران های اقتصادی شده اند ، اصل داستان اینست که آنها فقط جایگاه برند خود را از دست داده و به رقبا واگذار کرده اند. به هر حال رقابت عده ای را می شکند و عده ای را رشد می دهد ، انتخاب با شماست که در کدام دسته قرار گیرید.

در دنیای امروز ، ما محصول نمی فروشیم ما جایگاه محصول را می فروشیم

دستآوردهای ریبرندینگ برای سازمان شما :

جذب توجه از طریق نوآوری

نوآوری همیشه جذاب است ، ذات بشر بدنبال نوگرایی است، یا باید با تولید کالا و خدمات جدید، نوآوری داشته باشیم و یا باید به شکل نوآورانه ای آنها را ارئه کنیم

بازگشت به رقابت

در یازی رقابت ، تنها سه شرکت اصلی هر حوزه دیده می شوند،

احترام به مشتریان

مشتریان پی خواهند برد که ما به پاس علاقه ای که به آنها داریم و حمایت از وفاداری شان ، دست به تغییر در جهت بهبود کالا و خدمات مان زده ایم

فرصت های جدید

از طریق جایگاه یابی مجدد فرصت های نو را در بازار های فعلی و جدیدخلق می کنید .

فرآیند ریبرندینگ

باز سازی برند بر مبنای یک فرآیند چهار مرحله ای صورت می گیرد
how_it31

پژوهش جایگاه فعلی

طراحی پرسشنامه آگاهی از برند
بررسی نیاز های جدید بازار و مشتریان
تعیین صورت مسئله اصلی
h032

جایگاه یابی مجدد

طراحی ارزش مجدد
ایده پردازی خلق ارزش
تعیین موقعیت جدید جایگاه برند
h043

طراحی هویت مجدد

تولید کانسپت جدید
بازطراحی گرفیک هویت بصری
طراحی مواد تبلیغی
h014

انتشار ومدیریت برند

زمانبندی رونمایی
طراحی برنامه های پروموشن
جریان سازی خبری
رویداد آفرینی

چه زمانی به ریبرندینگ نیاز دارید:

تغییر نام شرکت یا محصول

نامتان دیگر مناسب فعالیت های شما نمی باشد و بخاطر تعارض در علائم تجاری موجود در بازار مجبور به تغییر نام می باشید.شاید نامتان به خاطر معانی غیر مشخص ، مخاطبان را گمراه می سازد.

احیای مجدد برند

سهم بازارتان را از دست داده اید و بدلیل روند متفاوت ارائه کالا و خدمات نسبت به آغاز تجارت تان نیازمندید تا روشن تر سازمانتان معرفی کنید. ارزش سها متان کاهش یافته و می خواهید بازار جدید و سودآور تری را بگیرید

احیای هویت مجدد برند

هویت بصری ، نماد ها و ارتباطات بازاریابی شما تاثیر خود را از دست داده اند و رنگ کهنگی به خود گرفته اند . هرک دام از محصولات و آگهی های تبلیغاتی شما ساز خود را می زنند.

عدم یکپارچگی فعالیت ها

تصویر یکپارچه ای به مخاطبان ارائه نمیدهید و از انسجام تصئیری برخوردار نیستید ، رفتار هر بخشی از بازاریابی مستقل است و هر کسی کار خودش را انجام می دهد.

هدف اصلی برند ،رسیدن به یک هویت خاص در ذهن مخاطبان بازار هدف است و برای تعریف هویت نیاز به دوعنصر کلیدی اول محتوا و دوم خلاقیت. محتوا یعنی آن چیزی که می خواهیم بگوییم و در ادبیات برند ، قول و وعده منفعتی است که توسط مشتریان پس از استفاده محصول کسب می کنند و در داستان برند ما بر روی آن تاکید می شود اما اینکه محتوا چگونه بیان شود را خلاقیت می نامند به شکلی که بالاترین تاثیر را در ارائه پیان برند داشته باشد. محتوا و خلاقیت باید همیشه و همزمان همراه هم باشد تا انسجام در انتقال پیام برند ایجاد شود.