همایش کاربرد مغز و علم عصب شناسی در بازاریابی و تبلیغات

اساتید برجسته جهان
خرداد ۱۴, ۱۳۹۵

اولین همایش کاربرد مغز و علم عصب شناسی در بازاریابی و تبلیغات در اتاق بازرگانی اصفهان

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”همایش بازاریابی عصبی”]