دوره رشد و تعالی شرکت تبلیغاتی

همایش استراتژی های رقابتی در اتاق بازرگانی اصفهان
مهر ۱۲, ۱۳۹۵
دوره آموزشی کسب و کار اینترنتی
دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار اینترنتی
خرداد ۱۴, ۱۳۹۵