ارتباط و مدیریت کارکنان جدید

نیروی با تجربه‌های جدید وارد سازمان می‌شود، تمامی تلاش مدیران باید برای ایجاد فضایی باشد تا این تجربه‌ها در سازمان نشست و رسوخ کند. در ادامه می‌شنوید مصاحبه رادیویی حسین طاهری با موضوع کارمندان جدید که در برنامه نودوهشتی‌ها در رادیو اقتصاد صورت گرفته است.

Tellhco.com a way to win discounts by Hollister Survey

 

ارسال یک پاسخ

به پاس حفظ حریم شخصی شما آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.