فرم درخواست سخنرانی برای همایش ها

همایش بازاریابی

فرم درخواست سخنرانی

چنانچه در تدارک یک همایش تخصصی با موضوعات بازاریابی، برند، تبلیغات هستید می توانید جهت دعوت از حسین طاهری به عنوان سخنران فرم زیر را تکمیل کنید
  • بصورت تقریبی