خدمات و استراتژی بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا، آینده بازاریابی جهان

مهم این نیست که چه می گویید، آیا شنیده و دیده می شوید؟

بمباران اطلاعاتی که مدام به سمت مخاطبان سرازیر می شوند، هر کسی را از پا در می آورد.مراجعه کنندگان می خواهند «ببینند» چه چیزی برای گفتن دارید، نه اینکه بخوانند. بازاریابی محتوا اصطلاح بسیار جدیدی برای یک مفهوم بسیار قدیمی است: مشتری‌های خود را با اطلاعات و آموزش‌هایی که آنها می‌خواهند، احاطه کنید تا حس کنند برای تجارت با شما انگیزه دارند.

بازاریابی محتوا در حقیقت فرآیند تولید،انتشار، اطلاع‌رسانی و اشتراک‌گذاری محتوا است که باهدف جذب مشتری و افزایش رغبت وی به خرید و استفاده از محصول ایجاد می‌شود. این فرآیند برای تولید محتوا درنهایت افزایش درآمد ایجاد می‌کند. بازاریابی محتوا، فراهم کردن و به اشتراک گذاشتن محتوایی ارزشمند، برای جذب مشتری بالقوه، و تبدیل آن‌ها به مشتری، و درنهایت تبدیل مشتری به خریدار دائمی و وفادار است.