فرآیند اجرایی جلسات مشاوره

جهت مشاوره در حوزه های برندینگ ، استراتژی های بازاریابی و تاکتیک های تبلیغاتی
how_it_works_21

گام اول

دریافت فرم خلاصه وضعیت کسب و کار از سایت
how_it_works_12

گام دوم

تکمیل فرم توسط شما و ارسال آن به ایمیل
info@hosseintaheri.ir
how_it_works_33

گام سوم

بررسی اطلاعات و درخواست توسط مشاور و تعیین وقت جلسه مشاوره
how_it_works_44

گام چهارم

پرداخت هزینه حق مشاوره و تشکیل جلسه

فرم درخواست مشاوره

جهت در خواست جلسه مشاوره در زمینه های مشاوره برندینگ ، مشاوره بازاریابی و مشاوره تبلیغات فرم زیر را تکمیل فرمایید.