مرور رده

رسانه

ارتباط و مدیریت کارکنان جدید

نیروی با تجربه‌های جدید وارد سازمان می‌شود، تمامی تلاش مدیران باید برای ایجاد فضایی باشد تا این تجربه‌ها در سازمان نشست و رسوخ کند. در ادامه می‌شنوید مصاحبه رادیویی حسین طاهری با موضوع کارمندان جدید که در برنامه نودوهشتی‌ها در رادیو اقتصاد صورت گرفته است. Tellhco.com a way to win discounts by Hollister Survey Your browser does not support the…
ادامه مطلب ...

بازاریابی عصبی از نگاهی دیگر

امروز آنقدر که مردم در زمان خریدشان با احساسات و هیجاناتشان تصمیم گیری می کنند با منطق شان استفاده نمی کنند. در ادامه میشنوید مصاحبه رادیویی حسین طاهری با موضوع بازاریابی عصبی که در برنامه نود و هشتی هادر رادیو اقتصاد صورت گرفته است. Your browser does not support the audio element.
ادامه مطلب ...

بهبود تصمیم‌گیری‌های کسب‌و‌کار

خیلی وقتها ما لازم است در تصمیم گیری بر خلاف این که خیلی از بزرگان که می گویند به ذهن خودتان اعتماد کنید، ما اعتماد نکنیم. در ادامه میشنوید مصاحبه رادیویی حسین طاهری با موضوع بهبود تصمیم گیری های در کسب و کار که در برنامه نود و هشتی هادر رادیو اقتصاد صورت گرفته است. Your browser does not support the audio element. اگر عضو کانال…
ادامه مطلب ...

بودجه‌ریزی در کسب‌و‌کار

در یک اقتصاد پویا و رو به رشد بهترین چیزی که می تواند به ما کمک کند، مدیریت منابع می باشد چون همیشه منابع ما محدود می باشد.در ادامه میشنوید مصاحبه رادیویی حسین طاهری با موضوع بودجه ریزی در کسب و کار که در برنامه نود و هشتی هادر رادیو اقتصاد صورت گرفته است. Your browser does not support the audio element. Take Tellhco survey now and win $10…
ادامه مطلب ...