مرور رده

مقالات تبلیغات

چگونه یک کمپین تبلیغاتی ایجاد میشود؟

یک کمپین تبلیغاتی چیزی نیست که هنگام دوش گرفتن به ذهن برسد. کمپین های موفق بیشتر از این که بر روی یک ایده بزرگ و عالی تمرکز کنند، به سمت تحقیقات دقیق، تفکر عالی، جزئیات و نحوه اجرا گرایش دارند. برنامه ریزی برای یک کمپین تبلیغاتی با درک جایگاه خود در بازار آغاز و با پرداختن به جزئیاتی همچون جمله بندی آگهی پایان میپذیرد. در این راستا شما ممکن است در…
ادامه مطلب ...

قصه گویی در تبلیغات

یکی بود یکی نبود،یکی از جذاب ترین عباراتی است که همه ما دوست داریم بشنویم و قصه گویی در تبلیغات نقش مهمی در رساندن پیام به مخاطب را دارد و تا می توانیم باید بار تصویری پیام را بیشتر کنیم و این کار باعث میشود بخش های بیشتری از مغز را فعال کند و باعث بخاطر سپاری بهتر می شود .در ادامه می شنوید گفتگوی رادیویی حسین طاهری با رادیو اقتصاد صورت گرفته است…
ادامه مطلب ...