طراحی مدل کسب و کار


مدل کسب و کار یا طرح کسب و کار

مسئله این است !

مدل کسب و کار

مدل کسب و کار بنیادی ترین سیستمی است که هر سازمانی می بایست در خود داشته باشد و از آن به عنوان دی اِن اِی یک سازمان یاد می شود

 

طرح کسب و کار

دوران طراحی طرح کسب و کار به سر آمده است، چراکه سرعت تغییرات در جهان تجارت کوتاه تر شده است
دانلود کرده اید؟

راهنمای مقدماتی و گام به گام خلق مدل کسب کار[wpdm_package id='837']

How it works?

1

Step 1

Vitae adipiscing turpis. Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus at dolor.
2

Step 2

Vitae adipiscing turpis. Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus at dolor.
3

Step 3

Vitae adipiscing turpis. Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus at dolor.
4

Step 4

Vitae adipiscing turpis. Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus at dolor.

9 جزء سازنده یک مدل کسب و کار

بخش بندی مشتریان و تقسیم بندی بازار هدف

ما برای چه کسانی ارزش خلق می کنیم؟ هر سازمانی به یک یا چند بخش از مشتریان خدمت می کند وآنان را در بخش های جداگانه برحسب نیازهای مشترک، رفتارهای مشترک و سایر ویژگی ها گروه بندی می کند.

Read more

ارزش های پیشنهادی

سازمان به دنبال حل مشکلات مشتریان و برآرده کردن نیازهای آنان از طریق ارزش های پیشنهادی است و دلیل ترجیح یک شرکت به شرکت دیگر است. ارزش های پیشنهادی مجموعه منافعی است که سازمان به مشتریان پیشنهاد می دهد

Read more

کانال های ارتباطی

نقاط تماس با مشتری که از طریق آن به مشتریان اطلاع رسانی و خدمت رسانی می کنیم نقش مهمی را در تجربه مشتری ایفا می کنند.

Read more

ارتباط با مشتریان

هر یک ار بخش های مشتریان ما انتظار برقراری و حفظ چه نوع ارتباطی را دارند؟ سازمان باید نوع رابطه ای را که می خواهد با مشتریان برای جذب مشتری، حفظ مشتری و افزایش میزان فروش داشته باشد را ، برای خود شفاف نماید

Read more

جریان های درآمدی

هر بخش از مشتریان برای چه ارزشی درآمد ایجاد می کنند، مدل کسب و کار می تواند شامل دو نوع جریان درآمدی از نوع تراکنشی و تکرار پذیر باشد .

Read more

منابع کلیدی

برای ایجاد ارزش پیشنهادی به چه منابعی نیازمندیم؟کانال های توزیع ارتباطی به چه منابع مالی، انسانی و مشارکتی نیازمندند؟ برای ارتباط با مشتریان باید چه منابعی را در نظر بگیریم؟

Read more

فعالیت های کلیدی

خلق ارزش پیشنهادی نیازمند چه نوع فعالیت هایی است؟ ارتباط بهینه و موثر با مشتریان چه فعالیت هایی را می طلبد؟ برای ایجاد جریان های درآمدی به چه فعالیت های کلیدی نیاز است؟

Read more

شرکای کلیدی

شبکه ای از تامیین کنندگان، توزیع کنندگان و شرکایی است که باعث عملکرد صحیح مدل کسب و کار خواهند شد. ما بخشی از منابع و فعالیت های کلیدی را می توانیم از محل شرکای کلیدی تامین کنیم.

Read more

ساختار هزینه

مهمترین هزینه هایی که برای گردش کا، تامیین منابع، فعالیت ها و خلق ارزش پیشنهادی باید در نظز بگیریم در این بخش تنظیم می گردد.

Read more