ده اصل پایه برند‌سازی برای مدیران

همانطور که در درس اول در رابطه کلیات مفهومی برندسازی اشاره شد، برندسازی قرار است برای شما و سازمان شما وفاداری و توجه به ارمغان بیاورد. اما برند سازی قرار است چگونه اجرا شود و به چه ترتیبی ارائه گردد

 

بهترین نام ، لوگو ، تبلیغات و تلاش های برند‌سازی نمی توانند نقص های یک برند ضعیف را بپوشانند. اما برند چیست و چگونه می توان یک برند قوی ایجاد کرد؟ ده اصلی که در این درس به صورت خلاصه آورده شده است ، نکاتی کلیدی است که باید دربارۀ برند‌سازی بدانید.

برندسازی با جایگاه یابی آغاز می شود

جایگاه نقطه تولد برند است. جایگاه برند ، فضای منحصر به فردی در ذهن مشتری است که فقط محصولات شما می تواند آن را پر کند. قبل از ایجاد برند ، باید جایگاه خود را تعیین و آن را تصاحب کنید. جایگاه یابی عبارت است از فرایند یافتن نیاز یا خواسته ای در ذهن مشتری که محصولات موجود به آن پاسخ نداده اند و پاسخ گویی به این نیاز و خواسته ها با محصولاتی مناسب.

قوانین زیر را در رابطه با جایگاه یابی به یاد داشته باشید:

 • جایگاه برند نباید بیش از حد محدود باشد. در غیر این صورت ممکن است بعدها مجبور شوید برند فعلی را از جایگاه خود بیرون آورید که این کار بزرگ و پرهزینه است.
 • جایگاه برند باید بر اساس وجه تمایزی باورپذیر ، مهم و جذاب در ذهن مشتری باشد.
 • وجه تمایز باید با چنان سازگاری ای به مشتریان ارائه شود که در هر تجربۀ مشتری ، به آن ها یادآوری کند چرا محصولات شما را انتخاب کرده اند و به شما وفادار مانده اند.

برند وعده ای است که به خوبی محقق می شود

همانطور جک تروت در کتاب جایگاه سازی برند می گوید، برندها ، وعده هایی هستند که مردم باورشان دارند. اساساً برند ایجاد اعتماد دربارۀ آنچه هستید ، آنچه معرف آنید و مزایای منحصر به فرد و مهمی است که مردم برای دریافت آن روی شما حساب می کنند. برند با تقویت وعدۀ خود در همۀ تماس هایی که افراد با هریک از جنبه های سازمان دارند ، ایجاد می شود. وعدۀ برند ضمانتی است که شهرت برند مرهون آن است.

 

برندسازی فرایندی از داخل به خارج سازمان است

روش ارائۀ برند به دنیای خارج از سازمان ، باید به خوبی با ارزش ها و اهداف سازمان هماهنگ باشد. در غیر این صورت ، پیام و وعدۀ برند با هویت سازمان مطابق نخواهد بود ، مردم شما را باور نخواهند کرد و در نتیجه تلاش های بازاریابی شما به ثمر نخواهد رسید. برای رسیدن به برندی که به درستی جوهرۀ سازمان را بازتاب می دهد ، فرایند برند‌سازی را با نوشتن بیانیه های بسیار مهم زیر آغاز کنید:

 • بیانیۀ چشم انداز برند که هدف بلندمدت سازمان و وضعیت مطلوب نهایی را که می خواهید بدان دست یابید ، شرح می دهد.
 • بیانیۀ ماموریت که آنچه برای دیگران انجام می دهید و رویکردی که برای رسیدن به چشم انداز دارید ، شرح می دهد.
 • بیانیۀ برند که آنچه انجام می دهید و تفاوت های مطلوبی را که وعده کرده اید در زندگی افراد ایجاد کنید ، شرح می دهد.

برندسازی

 


سازگاری و ثبات برند را می سازد

بعد از این که روشن شد برندتان معرف چیست ، برای تقویت آن آماده شوید تا کالا ، وعده و تجربۀ برند را با سازگاری و استمرار هرچه تمام تر به مشتریان ارائه کنید. اگر این گونه عمل کنید ، همۀ امور کاملاً باب میل شما اتفاق می افتند ، به نحوی که در رقابت با برندهایی که با وزش باد تغییر جهت می دهند (ثبات ندارند) ، پیروز خواهید شد. برندی را ایجاد کنید که مشتریان بتوانند از موارد زیر آن را شناسایی و روی این موارد حساب کنند:

 • سازگاری در ظاهر برند؛
 • سازگاری و ثبات در مشخصۀ اصلی برند؛
 • ثبات در ارائۀ سطحی از کیفیت ، در همۀ ارتباطات ، کالاها و خدمات؛
 • ثبات و استمرار در وعده های برند.

مردم برندها را قدرتمند می کنند

تجریۀ افراد از برند ، آن را می سازد یا تخریب می کند؛ تجربۀ برند می تواند برند را ارتقا دهد یا از اعتبار و قدرت آن بکاهد. به همین ترتیب کارمندان مشتاق و مشتریان مشتاق برندهای عالی را تقویت می کنند. اگر توجه ، اشتیاق و تعهد برند را بین اعضای سازمان ایجاد کنید ، توجه ، اشتیاق و تعهد مشتریان در ادامۀ فرایند خود به خود ایجاد می شود. نام ، لوگو ، وعده و برنامۀ ارتباطات بازاریابی اجزای اساسی موفقیت برند هستند؛ اما هیچ چیز جای تیم داخلی قهرمانان برند را نمی گیرد. این تیم از رهبری سازمان آغاز شده و تا همۀ افردی که بر تجربۀ مشتریان از محصول تاثیر دارند ، ادامه می یابد.

 

برندها در ذهن مشتریان زندگی می کنند

زمانی که افراد لوگوی شما را می بینند یا نام شما را می شنوند ، ناخودآگاه برداشت ها و خاطراتی را به یاد می آورند که باور آن ها دربارۀ برندتان را تعیین می کند. عقاید آن ها ممکن است نتیجۀ تعامل مستقیم با شما ، کالا یا سازمانتان باشد. ممکن است عقاید آن ها از آنچه که در تبلیغات یا اخبار دیده یا شنیده اند ، نشئت گرفته باشد. این عقاید هم چنین می تواند نتیجۀ جست و جوهای آنلاین ، پست های شبکه های اجتماعی یا قسمتی از تجربۀ مشتری دیگری باشد که به صورت آنلاین یا دهان به دهان به آن ها منتقل شده است. بدون توجه به اینکه باورهای افراد در مورد شما زیاد است یا کم ، خوب است یا بد ، درست است یا اشتباه؛ مشتریان تصویری از برندتان در ذهنشان دارند که بر نحوۀ تفکر و خریدشان اثر می گذارد. حتی اگر به صورت ارادی تصویر برندتان را در ذهن مشتریان قرار نداده باشید ، این تصویر در ذهن آن ها قرار دارد. برند‌سازی موفق فرایندی است که در آن اطمینان حاصل می کنید ، تصویری که در ذهن مشتری ایجاد شده ، همان تصویری است که شما می خواهید.

 


نام و لوگو کلید ورود به تصویر برند

برند مجموعه ای از خاطرات است که هر بار افراد نام شما را دیده یا شنیده اند ، به یاد می آورند. یک نام خوب ، برندتان را از روز نخست معرفی می کند و با سازمان و چشم اندازتان رشد می کند و تا زمانی که به بازارهای جدید ، نواحی جغرافیایی جدید و حتی کالاهای جدید دست یابید ، همراه شما خواهد بود. نام برند خوب باید:

 • مشخصۀ برند سازمان را بازتاب دهد.
 • محصولات را تا حد ممکن توصیف کند.
 • وعدۀ برند را دربرداشته باشد یا با این وعده سازگار باشد.
 • بیان آن ساده باشد ، منحصر به فرد بوده و به یادآوردن آن آسان باشد. بدین ترتیب برند در طول زمان به سرمایه ای تبدیل می شود که می توانید با قیمت گذاری بیشتر ، دادن لیسانس به سازمان های دیگر ، و یا حتی فروختن آن به شخص دیگری از آن سود ببرید.

نام گذاری برند چالش برانگیزترین ، مهم ترین و اصلی ترین مرحله در فرایند برند‌سازی است .

 

تجربۀ برند پیام آن را به گوش مشتریان می رساند

در فرایند برند‌سازی ، عملکرد نسبت به گفتار از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. زمانی که مشتریان یک برند را از بین برندهای دیگر انتخاب می کنند ، بسیار کم اتفاق می افتد که تصمیم آن ها صرفاً بر اساس واکنش به پیام های بازاریابی آن برند باشد. در عوض ، افراد بر تجربه های خودشان یا آنچه از تجربه های دیگران آموخته اند ، تکیه می کنند. آن ها برندهایی که باور دارند وعده هایشان را محقق می کنند ، بر اساس احساسات یا مشاهدات شخصی برمی گزینند و به این برند وفادار می مانند. برای ایجاد تجربۀ برندی که بتواند بر بازار تاثیر بگذارد و فاداری مشتریان را به تدریج کسب کند ، وعدۀ برند را در همۀ راه های تعامل با سازمانتان تقویت کنید و به افراد انتقال دهید.

((برند را در رفتار و عمل خود بازتاب دهید)) ، این جمله فقط یک شعار نیست؛ بلکه کلید موفقیت برند‌سازی است.

 

برندها باید همواره طبق نیاز و خواستۀ مشتریان باشد

برند باید برای کسب جایگاهی در ذهن مشتری و ماندن در این جایگاه ، معتبر ، دارای توان رقابتی ، صحیح و مرتبط با نیازها ، خواسته ها و علایق مشتریان باشد. این بدان معنی است که شما باید با شرایط بازار ، سلیقۀ مشتریان و روندهای فرهنگی وفق پیدا کنید؛ نباید فقط در زمان معرفی برند این گونه باشد ، بلکه باید به صورت منظم در طول عمر برند ، این تطابق را حفظ کنید. بازار تغییر می کند و به تبع کسب و کار نیز تغییر می کند. زمانی که بازار تغییر کرد ، برندهایی که در زمان گذشته مانده اند ، هزینۀ زیادی را برای کسب اعتبار و رقابت می پردازند.


برند یک دارایی ارزشمند است

معمولاً ارزشمندترین دارایی موفق ترین سازمان های جهان ، برند آن ها است. زمانی که سازمان های بزرگ فروخته می شوند ، بیش از نیمی از بهای فروش مربوط به بهای برند است. به علاوه ، ارزش برند می تواند به سودهای اقتصادی روزمره زیر تبدیل شود:

 • قیمت گذاری بالاتر و کاهش حساسیت قیمتی؛
 • هزینه ای کم تر برای فروش یا پیشبرد آن؛
 • سهم بازار بیشتر؛
 • کاهش تهدید رقبا؛
 • رضایت بیشتر کارمندان؛
 • شناخت بیشتر مشتریان ، رهبران صنعت ، رسانه ها ، سرمایه گذاران و تحلیل گران.

 


 

اگر عضو کانال تلگرام حسین طاهری نیستید بر روی آیکون زیر کلیک کنید تا هر روز از مطالب ویژه و کاربردی استفاده نمایید.

 

 

ارسال یک پاسخ

به پاس حفظ حریم شخصی شما آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود چک‌لیست انتخاب مشاور تبلیغات حرفه‌ای

حالا بهتر می‌توانید مشاور خود را انتخاب کنید
رقبای ما این فرم در سایت خود گذاشته‌اند؟
دانلود همین حالا
ضمانت حفظ اطلاعات حریم خصوصی شما
close-link
دانلود فیلم کمپین آموزشی

توانمندسازی سازمان در مقابل ویروس‌های محیطی در کسب و کار

صحبت‌های حسین طاهری برای بهره‌وری در سال جدید برای یک جمع خصوصی
همین حالا در ایمیل خود دریافت کنید
ما هم از ایمیل‌های مزاحم بیزاریم
close-link