شهریور ۲۴, ۱۳۹۶

برندسازی در تجارت مهم است، چون …

اهمیت برندسازی در دنیای امروزی بیش از پیش احساس می شود. برخی از دلایل اهمیت برند عبارتند از: ۱ . برند کلید رسیدن به سود است. […]
شهریور ۷, ۱۳۹۶

ده اصل پایه برند‌سازی برای مدیران

همانطور که در درس اول در رابطه کلیات مفهومی برندسازی اشاره شد، برندسازی قرار است برای شما و سازمان شما وفاداری و توجه به ارمغان بیاورد. اما برند […]
شهریور ۵, ۱۳۹۶
درس برند سازی

کلیات برند و برند‌سازی

برندسازی قرار است برای شما و سازمان شما چه چیزی را به ارمغان بیاورد؟ شاید برای یک محصول یا سازمان جدید برند می سازید. احتمال دارد […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

پنجمین دوره خلق کسب و کار و تجارت بی همتا

 15 هفته فراموش نشدنی با حسین طاهری برای ساخت و توسعه یک کسب‌و‌کار کار‌و‌کسبِ بدونِ رقیب و بازآفرینی تجارت با صرف فقط 48 ساعت برای جذب […]