تدوین کمپین تبلیغاتی


کمپین تبلیغاتیبه کجا چنین شتابان؟

کمپین تبلیغاتی مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چندجانبه است که قبل از هر چیز پیام هدف کمپین مشخص شده، مخاطب تعیین شده و با برنامه‌ریزی دقیق، بکوشد پیام مناسب در دوره زمانی مناسب با بودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال شده و تعداد بیشتری از مخاطبان را برای نزدیکتر کردن ارتباط با مالک کمپین، ترغیب نماید.

کمپین تبلیغاتی بدون تعریف معیار عددی مشخص برای سنجش کارایی، بی معنی است و اگر با نتایج ملموس و مشهود قابل اندازه‌گیری و همراستا با ماموریت کمپین،‌ سنجیده نشود، فقط می‌تواند ابزاری برای هزینه کردن و از دست دادن دارایی‌های شرکت باشد.نخستین دلیل شکست خوردن یک برنامه تبلیغاتی این است که تعریف مشخصی از موفقیت آن برنامه نداریم مسافری که مقصد سفرش را مشخص نکند به هر حال هر چقدر که بدود، نهایتا به مقصد نخواهد رسید.هر کار تبلیغاتی یک کار مدیریتی است و هر کار مدیریتی نیز ، هدفی دارد .تعریف هدفهای متعدد برای یک برنامه تبلیغاتی هم، با تعریف نکردن هدف، تفاوت چندانی نخواهد داشت.

یک کمپین تبلیغاتی برای شما باید چه دستاوردی داشته باشد؟

بودجه تبلیغاتی را هدر ندهد

پول دور ریختن در تبلیغات و به راه اندختن هیاهوی بسیار برای هیج ، اصلا کاری ندارد، نه دانش می خواهد و نه تجربه ، شما چگونه بودجه تبلیغات خود را هزینه می کنید؟

پیام را دقیق منتقل کند

پیام های ما برای چه مخاطبی، در چه زمانی، چگونه و در چه جایگاهی با مخاطبان ارتباط برقرار می کند؟

شانس فروش را بالا ببرد

تبلیغات شکلی از هنر نیست، تبلیغات یعنی فروش بیشتر محصول، در بیشتر مواقع، به بیشتر افراد، برای بدست آوردن سود بیشتر

از برند حمایت کند

چه دوست داشته باشید و چه نداشته باشید، تبلیغات همواره بز اساس وعده و قول استوار است و باید پاسخگوی یک نیاز باشد


جزئیات فرآیند نگارش و تدوین کمپین تبلیغاتی

 • فاز اول: تحقیق و پژوهش vb09

  تعریف اهداف و مخاطب هدف
  تحقیق آگاهی برند
  بررسی اقدام های سابق و نتایج حاصل
  تحلیل بازار
  بررسی رقابت ها و روندها
  شناسایی فرصت ها و نیازهای برآورد نشده
  آمار فعلی فروش و نرخ مراجعه مشتریان
 • فاز دوم: تدوین استراتژی vb09

  تعریف اهداف استراتژیک و مزایای مشتری
  تعریف شخصیت و جایگاه یابی برند
  استراتژی پیام و استراتژی رسانه
  استراتژی جذب و فراخوان دعوت
  پیش بینی اولیه بودجه و زمان اجرا
  پیشنهاد برنامه تولید
 • فاز سوم: ایده پردازی و خلاقیت vb09

  تعریف استراتژی خلاق
  ایجاد رهیافت بصری
  خلاصه کردن ایده ها
  برنامه انسجام و هماهنگی رسانه ها
  یکپارچه سازی محتوا
  تولید محتوا و مفهوم
 • vb09 فاز چهارم: برنامه ریزی رسانه

  بررسی جغرافیا و فصل بندی
  تحلیل رقابتی رسانه های رقبا
  تعیین فراوانی، مزایا و بودجه خرید رسانه
  طراحی گردش محتوا در رسانه ها
  بازبینی کنترل رسانه ها
 • فاز پنجم: مدیریت تولید vb09

  ایجاد برنامه تولید
  چک لیست ابزار
  منابع انسانی و ابزارهای کنترل
 • فاز ششم: بودجه بندی و زمان بندی vb09

  تعیین بودجه نهایی تولید + رسانه + خلاقیت
  جدول زمان بندی و کنترل پروژه
  تهیه جدول زمانبندی انتشار
 • فازهفتم: اجرای برنامه vb09

  پیاده سازی استراتژدی پیام رسانه و خلاقیت
  طرف قراردادها و پیمانکاران
  اقدامات کنترلی اجرا
 • فاز هشتم: ارزیابی اثربخشی vb09

  مقایسه آمار فروش همزمان با اجرای کمپین
  بررسی انحراف بودجه و برنامه
  بررسی میزان نرخ مراجعه و نرخ سفارش
  نسبت نرخ بازگشت سرمایه ROI
  برنامه های اصلاحی

کمپین تبلیغاتیبه کجا چنین شتابان؟

کمپین تبلیغاتی مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چندجانبه است که قبل از هر چیز پیام هدف کمپین مشخص شده، مخاطب تعیین شده و با برنامه‌ریزی دقیق، بکوشد پیام مناسب در دوره زمانی مناسب با بودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال شده و تعداد بیشتری از مخاطبان را برای نزدیکتر کردن ارتباط با مالک کمپین، ترغیب نماید.

کمپین تبلیغاتی بدون تعریف معیار عددی مشخص برای سنجش کارایی، بی معنی است و اگر با نتایج ملموس و مشهود قابل اندازه‌گیری و همراستا با ماموریت کمپین،‌ سنجیده نشود، فقط می‌تواند ابزاری برای هزینه کردن و از دست دادن دارایی‌های شرکت باشد.نخستین دلیل شکست خوردن یک برنامه تبلیغاتی این است که تعریف مشخصی از موفقیت آن برنامه نداریم مسافری که مقصد سفرش را مشخص نکند به هر حال هر چقدر که بدود، نهایتا به مقصد نخواهد رسید.هر کار تبلیغاتی یک کار مدیریتی است و هر کار مدیریتی نیز ، هدفی دارد .تعریف هدفهای متعدد برای یک برنامه تبلیغاتی هم، با تعریف نکردن هدف، تفاوت چندانی نخواهد داشت.